Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

danielltt
- Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viamyceline myceline
danielltt
[...] specjalizował się w zaprzepaszczonych sprawach. Najpierw zaprzepaścić coś, a potem uganiać się za tym jak wariat.
— J. Cortázar
Reposted fromrefuge refuge viabrzask brzask
danielltt
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viashakeme shakeme
6187 d831

May 25 2017

danielltt
2173 53ff 500
Reposted fromepi epi viagdziejestola gdziejestola
danielltt
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
danielltt
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   
Reposted fromla-lu la-lu viagdziejestola gdziejestola
danielltt
zaczęłam cierpieć na bezsenność.
nawet nie wiesz co można sobie ubzdurać przez całą noc.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viasmokingtime smokingtime

May 24 2017

danielltt
9379 53ff
Reposted fromNajada Najada viagoszko goszko
danielltt
5939 86ec 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viancmsp ncmsp

May 23 2017

danielltt
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viaRedPenny RedPenny
3162 391e 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viafeedingthesoul feedingthesoul
danielltt
5100 7b5a
Reposted fromechium echium viafeedingthesoul feedingthesoul
danielltt

May 22 2017

danielltt
Ludzie zakochują się i nienawidzą, piją wódkę, palą papierosy i tęsknią za czymś, czego być może nie ma i nigdy nie będzie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamefir mefir
danielltt
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
danielltt
9908 130d
Reposted fromfelicka felicka viagdziejestola gdziejestola
danielltt
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola

May 21 2017

danielltt
9528 4ff6 500
8121 353b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl